Pracodawco, co możesz zyskać dzięki usługom agencji zatrudnienia?

07

Luty

W przeciągu ostatnich kilku lat w Polsce odnotowano wzrost liczby powstających agencji pracy. A korzystanie z usług biur pracy zyskuje na popularności; zarówno wśród osób aktywnie poszukujących pracy jak i potencjalnych pracodawców. W tej sytuacji warto się zastanowić co w rzeczywistości napędza ten mechanizm i jakie są korzyści płynące z tego typu współpracy? W przypadku osób poszukujących stałego, tudzież tymczasowego zatrudnienia sprawa jest w zasadzie prosta. Kandydat zgłasza się do agencji z wszelkimi potrzebnymi dokumentami poświadczającymi jego wykształcenie oraz CV dokumentującym przebieg kariery zawodowej, a agencja poszukuje odpowiedniej oferty zatrudnienia w posiadanej przez siebie bazie danych.
W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz pracodawcy agencje zatrudnienia mają o wiele większe spektrum działania. Przede wszystkim, korzystanie z usług profesjonalistów znacznie zwiększa szanse pracodawcy na zatrudnienie idealnego profilowo kandydata, spełniającego stawiane mu wymagania. Ponadto znacznie ogranicza biurokrację firmową ponieważ w schemacie działania agencja – pracownik – przedsiębiorca, to agencja pełni funkcję pośrednika i tym samym gromadzi nadsyłane aplikacje i dokonuje wnikliwej oceny predyspozycji kandydatów. Istotnym atutem tego typu kooperacji jest także fakt, iż agencja jako podmiot niezależny i ukierunkowany jest w stanie prowadzić równocześnie kilka projektów rekrutacyjnych, co także znacząco podwyższa szanse na pozyskanie wykwalifikowanego pracownika.

Time2work sp. z o.o proponuje dwojaki sposób współpracy z pracodawcą: poza przedstawioną powyżej usługą dotyczącą samego procesu rekrutacji, w ofercie znajduje się także możliwość leasingu pracowniczego. Ta forma współpracy w relacji  agencja- pracodawca jest najczęściej wybieraną przez klientów formą, wówczas gdy pojawia się nagła potrzeba zatrudnienia dużej liczby pracowników np. podczas prac sezonowych, w szczególności w branżach produkcyjnych. Leasing pracowniczy poza znacznym odciążeniem administracyjnym firmy, dodatkowo wpływa pozytywnie na racjonalizację kosztów pracy, gdyż przedsiębiorstwo ponosi jedynie wydatki związane z rzeczywistym czasem przepracowanym przez pracownika.
Reasumując, zarówno zlecenie przeprowadzenia zewnętrznego procesu rekrutacyjnego jak i  leasing pracowniczy to odciążenie pracodawcy w procesie budowanie zespołu. Każda forma współpracy niesie ze sobą inne korzyści.

W razie  dalszych pytań dotyczących całości oferty firmy Time2Work zapraszamy do kontaktu pod adresem opole@time2work.com.pl lub numerem telefonu: +48 668 805 134.

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię

nazwisko

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Chcę brać udział w rekrutacjach, które time2work będzie prowadził w przyszłości, dlatego też wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego CV przez okres 1 roku od dnia wpływu lub do momentu wycofania tej zgody.

Za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo odpowiadają Wspoładministratorzy: I: time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 oraz II: Start2Work z siedzibą Zuiderkade 6g, 8301AR Emmeloord (Holandia) KVK.NR: 67428231 BTW.NR: 856984747B01. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób poszukujących pracy. Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, dlatego też mogą zostać przekazane potencjalnemu pracodawcy i firmom, realizującym usługi biurowe i informatyczne. Dane, które są dla nas niezbędne byśmy mogli Cię rekrutować przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu -art.6 ust.1 lit. F. -art. 221§1 ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub Twojej zgody: art.6 ust.1 lit. A – jeżeli przekazujesz nam w swoim CV dodatkowe informacje o sobie traktujemy to jako zgodę na ich przetwarzanie. (Czas przetwarzania i Twoje prawa...)

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych telefonicznie.

Dziękujemy za Twoją zgodę! Zapoznaj się z treścią informacji dot. Twoich danych osobowych

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.