Kobiety na rynku pracy – raport z badania Hays Poland

14

Wrzesień

Kobiety są statystycznie lepiej wykształcone i posiadają wyższe kompetencje, aż 85% ankietowanych wskazało, że w ich firmach najwyższe stanowisko zajmują mężczyźni. Mniejszy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych może wynikać ze sposobu, w jaki firmy planują rozwój talentów oraz awanse w swoich strukturach. Często, w rezultacie tych działań kobiety mają mniejsze szanse na realizację swoich ambicji zawodowych oraz rozwój kariery – przeczytamy w raporcie Hays.

W związku z tym Autorzy raportu rekomendują firmom:

  1. rozwój aspiracji zawodowych kobiet – rozumie się przez to: inwestowanie w szkolenia i rozwój utalentowanych profesjonalistek, zapewnienie im dostępu do programów mentoringowych. Zalecanym jest także podejmowanie decyzji o awansach na podstawie kwalifikacji i doświadczenia kandydatów. Spowoduje to otwarcie ścieżki rozwoju dla kobiet zwiększy ich ambicje, zaangażowanie i satysfakcje z pracy. Dodatkowo, poprawi także dostępność wykwalifikowanych kandydatów gotowych objąć stanowiska zarządcze w firmie,
  2. wprowadzenie rozwiązań pracy elastycznej, które przyczyni się do zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, jest szczególnie istotne dla osób wychowujących dzieci. Dzięki temu kobiety chętniej będą planować swoją zawodową przyszłość, jeśli będą mogły przynajmniej częściowo dopasować godziny i miejsce pracy do zobowiązań wynikających np. z posiadania dziecka (Aż 65% badanych kobiet wskazało, że napotkało przeszkody w pogodzeniu pracy z wychowaniem dziecka),
  3. ułatwienie powrotu po dłuższej nieobecności – powrót do pracy po dłuższej nieobecności jest często wyjątkowo stresującym okresem dla pracujących matek, w szczególności gdy pracodawca naciska na szybszy powrót do pracy lub gdy niemożliwy jest powrót na uprzednio zajmowane stanowisko. Jako jeden z pomysłów na ułatwienie powrotu do pracy np. po urlopie macierzyńskim jest oferowanie, pracownicom czasu na ponowne wdrożenie w obowiązki oraz umożliwienie im pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Wdrożenie odpowiednich kroków ułatwiających kobietom rozwój zawodowy przyczyni się do utrzymania różnorodności płci w firmie, która przyczynia się do poprawy wyników i kondycji przedsiębiorstwa, pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną firmy jej reputacje oraz morale pracowników. Należy podkreślić, że dywersyfikacja płci to nie tylko utrzymanie właściwej liczby kobiet w zarządach firm, ale także zapewnienie im możliwości rozwoju i awansu.

Szczegółowe wyniki i wnioski z badania znajdziecie w raporcie Hays Poland: Kobiety na rynku pracy ambicje i wyzwania. Zapraszamy do lektury.

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię

nazwisko

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Chcę brać udział w rekrutacjach, które time2work będzie prowadził w przyszłości, dlatego też wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego CV przez okres 1 roku od dnia wpływu lub do momentu wycofania tej zgody.

Za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo odpowiadają Wspoładministratorzy: I: time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 oraz II: Start2Work z siedzibą Zuiderkade 6g, 8301AR Emmeloord (Holandia) KVK.NR: 67428231 BTW.NR: 856984747B01. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób poszukujących pracy. Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, dlatego też mogą zostać przekazane potencjalnemu pracodawcy i firmom, realizującym usługi biurowe i informatyczne. Dane, które są dla nas niezbędne byśmy mogli Cię rekrutować przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu -art.6 ust.1 lit. F. -art. 221§1 ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub Twojej zgody: art.6 ust.1 lit. A – jeżeli przekazujesz nam w swoim CV dodatkowe informacje o sobie traktujemy to jako zgodę na ich przetwarzanie. (Czas przetwarzania i Twoje prawa...)

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych telefonicznie.

Dziękujemy za Twoją zgodę! Zapoznaj się z treścią informacji dot. Twoich danych osobowych

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.